TAALRIJK.BE ZOEKT EEN OVERNEMER! HEB JE INTERESSE OM DEZE MOOIE WEBSITE VERDER TE LATEN BLOEIEN? NEEM CONTACT MET ME OP VIA INFO@TAALRIJK.BE

DAGVERLOOP MET VISUALISATIE

 

Stel een uurrooster samen met tekst en bijhorende pictogrammen. Je kan ook foto's van leerkrachten gebruiken. Dit helpt bij de taalverwerving, maar ook bij het geruststellen van anderstalige nieuwkomers.

 

Op volgende websites vind je pictogrammen:

 

 

Of gebruik het volgende programma:

! Tijdens lessen die anderstalige nieuwkomers niet kunnen volgen met de klas, kan je hen zelfstandig werk aanbieden of lessen buiten de klas laten volgen.

POSTER MET LIEVELINGSDINGEN

 

Laat de anderstalige leerlingen per thema hun lievelingsitem tekenen of opplakken en zo hun persoonlijke poster telkens aanvullen. Denk aan: lievelingsdier, lievelingskleur, lievelingseten, ...

HANDPOP

 

> Vertel adhv. een handpop of laat de anderstalige kinderen de fouten van de handpop verbeteren.

 

> Laat de kinderen "samen" met de handpop taken maken of dmv. de pop een gebeurtenis vertellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak je eigen handpop van een handschoen dmv. volgend stappenplan.

 

Interessante website:

Handpop.nl

INDICATOREN

naar het kiezen van een leerjaar.

 

- Leeftijd: in welke klas hoort de anderstalige nieuwkomer te zitten?

- Schoolse vaardigheden: welke schoolse vaardigheden bezit de anderstalige nieuwkomer vanuit zijn thuisland en in welke mate komt dit overeen met ons onderwijssysteem?

- Geletterdheid: kan het anderstalige kind reeds lezen en schrijven in onze taal?

- Leercapaciteit/intelligentie: kan de leerling vlot omgaan met (nieuwe) leerstof en de nieuwe taal?

- Evolutie leerling: welke evolutie heeft de anderstalige leerling doorgemaakt gedurende de aanwezige periode in de school?

 

 

INDICATOREN

naar het kiezen van een klas.

 

- Socio-emotioneel welbevinden: vindt het kind vertrouwen in zijn nieuwe omgeving en voelt het zich thuis (aanpassingsvermogen), heeft het kind angsten?

- Sociale vaardigheden: in welke mate kan de anderstalige nieuwkomer omgaan met de andere kinderen, leerkrachten, conflicten, probleemsituaties, ...?

- Draagkracht van de klas: in welke mate zal het kind met open armen worden ontvangen, welke problematieken zijn reeds aan de orde in de klas?

- Draagkracht van de leerkracht: in welke mate is de leerkracht in staat om deze leerling op te vangen en te ondersteunen?

WELKOMSDEUR

 

Laat de kinderen in hun thuistaal "welkom" of "hallo" op de deur schrijven.

 

Hulpmiddeltje:

www.cucumis.org

WERELDKAART

 

Zoek een grote wereldkaart of print er één af van het internet.

Voorbeeld:

Wereldkaart blanco

Wereldkaart kleur

 

Laat de kinderen hun thuisland aanduiden of inkleuren en schrijf er de naam bij. Laat de kinderen de vlag van hun thuisland maken en erbij hangen.

VERTROUWENSMUUR OF -TAFEL

 

Laat de anderstalige nieuwkomers spulletjes of foto's van hun thuis(land) meebrengen en tentoonstellen. Dit kan voor een leuke ijsbreker zorgen.

AGENDA VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP: Markeer de taken in een bepaalde kleur en breng een markering in diezelfde kleur aan op de te maken taken.

KENNISMAKINGS-

ACTIVITEITEN

 

TIP: Praat met de klas over de komst van anderstalige nieuwkomers. Zo kan je praten over vreemde talen en cultuurverschillen.

 

Wat betekent het om anderstalige nieuwkomer te zijn? Vind hier een schema.

 

TIP: Organiseer een leuke dag met activiteiten gericht op het welbevinden van en het kennismaken met de anderstalige nieuwkomer.

 

 

Voorbeeldactiviteiten:

 

BELONINGSSYTEEM

 

1. Ieder kind maakt zijn eigen

wolkje aan de lucht,

blaadje aan de boom,

bloemblaadje,

vlinder in de tuin,

bijtje voor de korf,

puzzelstukje,

...

Bied de kinderen eventueel een sjabloon aan dat ze aan het venster kunnen overtekenen. Klink hier voor voorbeelden.

 

2. De ontwerpen kunnen verfraaid worden met

lichte verfkleuren adhv. een stempeltechniek met spons of een gekleurde kader rond het ontwerp.

 

3. Laat het kind zijn naam noteren.

 

4. Nu kan het kind hierop een sticker, een stempel, een tekeningetje, ... verdienen.

 

 

VARIANT: je kan ook per kind een thema-achtergrond (vb. een jungle, een wolkenhemel, een bos, ...) voorzien waar het telkens naar dat thema een sticker of een tekening mag toevoegen

 

VARIANT: laat de anderstalige leerling een prent kiezen en knip deze in stukken. Zo kan het kind telkens een stuk verdienen en zijn prent vervolledigen.

 

VARIANT: teken een hoofd van vb. een slang of een rups en laat het kind tekens een cirkel kleven... zo wordt de slang of de rups steeds langer!

FOTOALBUM

 

Hou foto's bij van activiteiten en andere leuke momenten. Biedt ze digitaal of via een fotoalbum aan.

THEMATAFEL

 

Vul bij elk thema een tafel met afbeeldingen, boeken, spelletjes, voorwerpen en andere items om de klas aan te kleden.

THUISTAAL

 

! Laat de anderstalige kinderen enkele woorden of een liedje aanleren uit hun eigen taal aan hun medeleerlingen.

 

Yurls: liedjes in andere talen

Mama's Lisa world

Anderstalige liedjes

Turkse kinderliedjes

Spaanse kinderliedjes

Vreemde eend

Lieberbaum

 

Kleurplaten bij kinderliedjes

 

! De thuistaal gebruiken als leerkracht kan de anderstalige leerlingen geruststellen maar mag geen gewoonte worden.

 

Bundel: werken met de thuistaal.

 

Postens met Nederlands en Arabisch

 

! Maak in je team afspraken rond het gebruiken van de thuistaal op de speelplaats.

VERJAARDAGSKALENDER

Klik op de foto's voor benodigde materialen

 

1. Taartjeskalender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatief: een bloem met blaadjes

 

 

2. Verjaardagsvlagjes.

 

 

 

 

 

 

3. Leuke ideeën!

Krijtfoto's: kroon, taart of teken balonnen.

Fotobalonnen

Fotokalender

Wasknijperkalender

Ballonvliegertjes

THEMAMUUR

 

Breng per thema (samen met de anderstalige leerlingen) de belangrijkse woordenschat gevisualiseerd aan in de klas; je kan hiervoor de flitskaarten die je bij elk thema vindt, foto's uit tijdschriften, tekeningen, .. gebruiken.

Tastbare voorwerpen zijn natuurlijk ook een meerwaarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze muur kan als aanzet tot leuke spelletjes gebruikt worden (zie: ideeën), als hulpmiddel of ter zelfcorrectie.

RAPPORTEN VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

 

Geef enkel punten op datgene waar geen taalbegrip voor nodig is; vaardigheden die het kind reeds bezit zoals:

technisch rekenen,

muzische vorming,

technisch lezen & schrijven (deze kan opgedeeld worden in letters, klanken, woorden en zinnen).

 

Voor taal kan je dmv. een smiley of dergelijke aangeven in hoevere de woorschat binnen een bepaalde thema beheerst is.

 

Evaluatieinspiratie: ERK-referentiekader / algemene informatie.

 

DOELSTELLINGEN

 

Het onthaalonderwijs heeft tot doel de anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op het instromen in het reguliere onderwijs; zodanig dat de ANK later op een efficiënte manier kan functioneren in de klas.

 

1. Eerste fase

- Vertrouwen vinden in de nieuwe cultuur en omgeving.

- Eerste taalverwerving adhv. schoolse woordenschat.

- Basisopdrachten en -vragen begrijpen.

 

2. Tweede fase

- Verdere taalverwerving.

- Eventueel geletterdheid verwerven.

- Eventueel rekenvaardigheden bijschaven/aanbrengen & rekentaal aanbieden.

 

3. Derde fase

- Spreekvaardigheden

- Begrijpend lezen

- Schrijfvaardigheden

- Spelling

 

 

 

© taalrijk.be, 2016, door Sanne Pittomvils

Met dank aan: Pixabay & Openclipart.

 

 

Klik hier voor de gebruiksvoorwaarden