Bied je leerlingen een gevarieerd programma aan waarbij hun leerstijl en talenten worden aangesproken.

Zo krijg je een breed en krachtig taalaanbod dat iedereen aanspreekt en stimuleert om Nederlands te leren!

Meer informatie hierover vind je bij leertheorieën.

Kijk bij activiteiten- en zelfcorrectieideeën om zo veel mogelijk uit de aangeboden materialen te halen.

1. VERRUIMING VAN HET TAALAANBOD VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS DOOR VISUALISATIE.

Geef de anderstalige nieuwkomer symbolen waarmee hij zichzelf kan duidelijk maken.

Communiceer met pictogrammen om als leerkracht een boodschap over te brengen naar het kind of de ouders.

Iets voordoen biedt ook een sterke visuele hulp voor de anderstalige leerling.

Zorg voor een tekenblok waarmee non-verbaal kan gecommuniceerd worden.

 

Via de volgende sites vind je verschillende pictogrammen terug:

 

 

 

 

 

 

TIP: Nederlandse verwoording blijft belangrijk voor de taalstimulering.

Jules aankleden naar het weer buiten: Kleding, Winterkleding, Online weerkalender

 

 

 

TIP: In eerste instantie heeft het anderstalig kind misschien nood aan een concreet voorbeeld ter verduidelijking van de symbolen of pictogrammen; ga met het symbool van de eetzaal naar de eetzaal, laat de klas zwemmen uitbeelden, vergelijk de weerpictogrammen met het weer buiten, ...

Laat de anderstalige nieuwkomer verwoorden welke dag het is adhv een kalender.

Door eenvoudige klastaken voelt de leerling zich thuis in de klas.

Laat de anderstalige leerling het weer verwoorden adhv een weerwijzer en benoemen wat je dan moet aandoen.

2. VERRUIMING VAN HET TAALAANBOD VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS DOOR EENVOUDIGE TAAKJES.

 

 

 

 

 

Klik hier voor een voorbeeld op pinteret

 

 

Downloads:

 

Kalender Weerkaart

3. VERRUIMING VAN HET TAALAANBOD BIJ ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS DOOR EEN TAALMAATJE.

Laat een snelle leerling de anderstalige nieuwkomer helpen in de klas of begeleiden buiten de klas.

Richt een "help-hoek" in waarmee de leerlingen om beurt een bepaalde activiteit met de anderstalige leerling uitvoeren.

4. VERRUIMING VAN HET TAALAANBOD VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS DOOR HERHALEN, HERHALEN & HERHALEN.

 

TIP: Geef het anderstalig kind de tijd om woorden te leren kennen. Kinderen hebben verschillende contexten nodig vooraleer ze de betekenis van een nieuw woord echt opnemen. En... het ene kind leert sneller dan het andere kind.

 

TIP: Leg de focus voor de taalverwerving bij anderstalige nieuwkomers tijdens hun eerste jaar in eerste instantie op het verwerven van basiswoordenschat, het bijschaven van rekenvaardigheden en geletterdheid.

 

TIP: Gebruik oefeningen en opdrachten om zo veel mogelijk te benoemen.

Activiteiten worden pas talig door de input van de leerkracht!

5. LEUKE LINKS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS VOOR HET OEFENEN VAN ALGEMENE BASISWOORDENSCHAT.